КМП Солар извършва гаранционна и извън гаранционна поддръжка на всички фотоволтаични централи, инсталирани от нашата фирма или инсталирани от други фирми. Разполагаме с висококвалифициран персонал с богат опит и добре оборудван технически за поддържането на фотоволтаични централи.

Редовната профилактика на ФЕЦ осигурява дълъг експлоатационен живот и намалява разходите за извън гаранционна поддръжка на оборудването.

 1. Техническата поддръжка на една фотоволтаичната централа е 24/7 и включва следното:
 2. Ежедневно следене на работата на фотоволтаичната централа посредством система за мониторинг;
 3. Бързо откриване на възникнал проблем и навременното му отстраняване;
 4. Годишен технически преглед, със следните дейности, който включва:
  • Визуален контрол на соларните централи и оглед с термокамера
  • Притягане на носеща конструкция и фотоволтаични панели
  • Замерване на постояннотоковите и променливотокови вериги
 5. Почистване и профилактика на инвертори и трафопостове
  • Почистване и притягане на ГРТ стрингови кутии
 6. Обследване на ФЕЦ с термокамера
  • Обследване на вашата електроцентрала с модерна термовизионна камера, което завършва с подробен доклад, придружен със снимков материал за състоянието на фотоволтаичните панели и електро оборудване, констатираните проблеми или наличието на индикатори за проблеми при бъдещата експлоатация на центалата.
 7. Обследване на ФЕЦ с измервателна станция.
  • Обследване на инсталации с образцова измервателна станция, придружено с доклад за състоянието и възможни мерки за подобряване на ефективността.
 8. Почистване на фотоволтаични панели.
  • Професионално почистване на фотоволтаичните панели, автоматизирано със специална четка, която в съчетание с омекотената вода и препарати ще осигури качествено измиване на повърхността, като така ще осигури максимална ефективност на централата и дълъг живот на панелите.
 9. Диспечиране на ВяЕЦ централи.
  • Регулиране производството на ВяЕЦ централи.
 10. Мониторинг и поддържане.
  • Мониторинг и абонаментно поддържане на ФЕЦ и ВяЕЦ.