В процеса „Изграждане на фотоволтаични електро централи„, ние спазваме точно определени методики и стъпки, които са на база на нашият дългогодишен опит в соларният бизнес.
Изработваме технически проекти за ФЕЦ по всички необходими части, за категории строежи – 3, 5 и 6 по смисъла на ЗУТ;

Контактна форма


  Лице за контакт:


  Телефон:


  E-mail:


  Съобщения:

  Изграждаме ФЕЦ, като това преминава през следните етапи:

  • Изработване и сглобяване на конструкция за монтаж на фотоволтаични панели;
  • Монтаж на фотоволтаичните панели върху конструкцията;
  • Електрическо свързване на панелите помежду им;
  • Свързване с предвидените в проекта инвертори, събирателни табла, касети, трафопостове;
  • Изграждане на заземителна инсталация.

  Направа на измервания:

  • За годността на изградената заземителна инсталация;
  • 3а изолацията на използваните кабели;
  • За настройване на използваните генераторни съоръжения, инвертори.

  След изграждане на фотоволтаични електро централи подготвяме съпроводителна документация за установяване на годността на изградената ФЕЦ и представянето им в съответните инстанции за назначаване на приемателна комисия. Повече за поддръжката на фотоволтаични електро централи, може да прочетете на страницата „Поддръжка на Фотоволтаични електро централи„.

  Допълнителни връзки и повече за услугите, които предлагаме

  Можете да задавате Вашите въпроси и да се свържете с нас през страницата Kонтакти или на нашата Facebook страница, където ще имате възможност да следите работата ни.

  Ако пък се нуждаете от изграждане на ел. инсталацииВиК услугиремонтни дейности или поддръжка на Фотоволтаични електро централи ще отрикете тях и много други услуги, които предлагаме, в страницата Услуги.

  Контактна форма


   Лице за контакт:


   Телефон:


   E-mail:


   Съобщения: