КМП Солар извършва гаранционна и извън гаранционна поддръжка на всички фотоволтаични електро централи, инсталирани от нашата фирма или инсталирани от други фирми. Разполагаме с висококвалифициран персонал с богат опит и добре оборудван технически за поддържането на фотоволтаични централи.

Редовната профилактика на ФЕЦ осигурява дълъг експлоатационен живот и намалява разходите за извън гаранционна поддръжка на оборудването.

Контактна форма


  Лице за контакт:


  Телефон:


  E-mail:


  Съобщения:

  Техническата поддръжка на фотоволтаични електро централи е 24/7 и включва следното:

  1. Ежедневно следене на работата на фотоволтаичната централа посредством система за мониторинг;
  2. Бързо откриване на възникнал проблем и навременното му отстраняване;
  3. Годишен технически преглед, със следните дейности, който включва:
   • Визуален контрол на соларните централи и оглед с термокамера
   • Притягане на носеща конструкция и фотоволтаични панели
   • Замерване на постояннотоковите и променливотокови вериги
  4. Почистване и профилактика на инвертори и трафопостове
   • Почистване и притягане на ГРТ стрингови кутии
  5. Обследване на ФЕЦ с термокамера
   • Обследване на вашата електроцентрала с модерна термовизионна камера, което завършва с подробен доклад, придружен със снимков материал за състоянието на фотоволтаичните панели и електро оборудване, констатираните проблеми или наличието на индикатори за проблеми при бъдещата експлоатация на центалата.
  6. Обследване на ФЕЦ с измервателна станция.
   • Обследване на инсталации с образцова измервателна станция, придружено с доклад за състоянието и възможни мерки за подобряване на ефективността.
  7. Почистване на фотоволтаични панели.
   • Професионално почистване на фотоволтаичните панели, автоматизирано със специална четка, която в съчетание с омекотената вода и препарати ще осигури качествено измиване на повърхността, като така ще осигури максимална ефективност на централата и дълъг живот на панелите.
  8. Диспечиране на ВяЕЦ централи.
   • Регулиране производството на ВяЕЦ централи.
  9. Мониторинг и поддържане.

  Допълнителни връзки и повече за услугите, които предлагаме

  Можете да задавате Вашите въпроси и да се свържете с нас през страницата Kонтакти или на нашата Facebook страница, където ще имате възможност да следите работата ни.

  Ако пък се нуждаете от изграждане на ел. инсталацииВиК услугиремонтни дейности или поддръжка на Фотоволтаични електро централи ще отрикете тях и много други услуги, които предлагаме, в страницата Услуги.

  Контактна форма


   Лице за контакт:


   Телефон:


   E-mail:


   Съобщения: