Пожароизвестяване за всеки Обект – Качество и Сигурност, на които можете да Разчитате. Консултации, Проект, Монтаж и Поддръжка.

Какво представляват ПИИ /Устройство и компоненти

Пожароизвестяване представлява система за локализиране на пожар и съответно уведомяването на хората в сградата за напускането ѝ в случай на такъв. В допълнение инсталацията би могла да задейства други мерки за безопасност в т.ч.:

 1. Системи за вентилация;
 2. Сирени;
 3. Оповестителни инсталации;
 4. Евакуационно осветление;
 5. Пожароустойчиви врати;
 6. Гасителни инсталации;
 7. Мобилни устройства /може при евентуален пожар отговорника по пожарна безопасност да получи обаждане от инсталацията/;

Най-общо казано Пожароизвестителните инсталации се състоят от следните компоненти:

 1. Пожароизвестителен панел;
 2. Пожароизвестителни датчици (или детекроти) /оптично димни, топлинни максимални, топлинни диференциални, лъчеви, пламъчни, комбинирани/ – подават информация към пожароизвестителния панел;
 3. Ръчни пожароизвестители – подават информация към пожароизвестителния панел;
 4. Сирени – управляват се от пожароизвестителния панел;
 5. Други изпълнителни звена, които се управляват от пожароизвестителния панел /Вижте горе/;
 6. Окабеляване, осигуряващо комуникация между елементите на ПИИ – използва се трудно-горим (пожароустойчив) кабел, червен на цвят;
 7. Акумулаторни Батерии /които да осигурят работа на системата при липса на електричество/.

Допълнителни връзки и повече за услугите, които предлагаме

Можете да задавате Вашите въпроси и да се свържете с нас през страницата Kонтакти или на нашата Facebook страница, където ще имате възможност да следите работата ни.

Ако пък се нуждаете от изграждане на ел. инсталацииВиК услугиремонтни дейности или поддръжка на Фотоволтаични електро централи ще отрикете тях и много други услуги, които предлагаме, в страницата Услуги.


  Лице за контакт:


  Телефон:


  E-mail:


  Съобщения: