Противопожарни Системи за всеки Обект – Качество и Сигурност, на които можете да Разчитате. Консултации, Проект, Монтаж и Поддръжка.

Какво представляват ПИИ /Устройство и компоненти

Пожароизвестителната инсталация представлява система за локализиране на пожар и съответно уведомяването на хората в сградата за напускането ѝ в случай на такъв. В допълнение инсталацията би могла да задейства други мерки за безопасност в т.ч.:

 1. Системи за вентилация;
 2. Сирени;
 3. Оповестителни инсталации;
 4. Евакуационно осветление;
 5. Пожароустойчиви врати;
 6. Гасителни инсталации;
 7. Мобилни устройства /може при евентуален пожар отговорника по пожарна безопасност да получи обаждане от инсталацията/;

Най-общо казано Пожароизвестителните инсталации се състоят от следните компоненти:

 1. Пожароизвестителен панел;
 2. Пожароизвестителни датчици (или детекроти) /оптично димни, топлинни максимални, топлинни диференциални, лъчеви, пламъчни, комбинирани/ – подават информация към пожароизвестителния панел;
 3. Ръчни пожароизвестители – подават информация към пожароизвестителния панел;
 4. Сирени – управляват се от пожароизвестителния панел;
 5. Други изпълнителни звена, които се управляват от пожароизвестителния панел /Вижте горе/;
 6. Окабеляване, осигуряващо комуникация между елементите на ПИИ – използва се трудно-горим (пожароустойчив) кабел, червен на цвят;
 7. Акумулаторни Батерии /които да осигурят работа на системата при липса на електричество/.