Предназначението на подовата замазка е да изравни нивото на стоманобетонната подова плоча, тъй като при монолитното й изливане няма как да бъде идеално гладка и равнинна.  Замазката има за цел да осугури подходяща основа за полагането на настилките в сградите. Подовите замазки биват две категории. Първата категория е земно- влажна подова замазка, която се състой от определено съотношение на пясък, цимент и вода. Този тип замазка е подходящ за дебелина на слоя минимум 4см за да бъде здрава. При по големи дебелини на слоя се полага допълнително и армировъчна мрежа която осигурява здравина и предовратява пукнатини по замазката.  Втората категория е саморазливна замазка. За разлика от класическата земновлажна замазка при която консистенцията е хомогенна, при саморазливните замазки консистенцията е по рядка и за това тя е подгодяща при дебелини на слоя до 2см.